ANUNȚ

Primăria Orașului Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

1 post  - Îngrijitor - post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată,

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, județul Harghita, în data de 1 februarie 2018, ora 10,00, proba scrisă, 2 februarie 2018 ora 12,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 23 ianuarie 2018, ora 13,00 la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, județul Harghita.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița și la nr. de telefon: 0266-246634.”

        

 Primarul Orașului Vlăhița,                                          

MOLNÁR Tibor                                                         

Véletlenszerű Kép

site_004.jpg