Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. június 30.-ra összehívott rendes havi tanácsülése során a következő napirendi pontokat vitatta meg:


1) Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló határozat.
- Elfogadva.


2) Szentegyháza város 2015-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó, II negyedévi zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló határozat.
- Elfogadva.


3) Szentegyháza város 2015-ös évre elfogadott költségvetésének kiigazításáról valamint a tartalék alap felhasználásáról szóló határozat.
- Elfogadva.


4) Szentegyháza, a helyi adók és illetékek elektronikus kifizetését lehetővé tevő Országos Elektronikus Kifizetési rendszerben, történő bejegyzéséről valamint a kifizetésekkel járó kezelési költségek vállalásának a módjáról szóló határozat.
- Elfogadva.


5) Az ingatlanok vásárlási eljárására vonatkozó Rendszabályzat elfogadásáról szóló határozat.
- Elfogadva.


6) A fiatalok és fiatal családosok részére épített ANL-s bérlakások igénylőinek elbírálására vonatkozó elsőbbségi névjegyzék elfogadásáról szóló határozat.
- Elfogadva.


7) „A Mártonffi János iskola melletti Sport utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 139/240/S/2015-ös sz. határozat-tervezet.
- Visszavonva.


8) „A Mártonffi János iskola melletti Sport utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 139/244/S/2015-ös sz. határozat-tervezet.
- Visszavonva.

 

Az elfogadott határozatok teljes szövege megtalálható a Szentegyháza város hivatalos honlapján, a Városunk helyi tanácsa menüben a Határozatok címszó alatt.

Véletlenszerű Kép

site_013.jpg