Szentegyháza Polgármesteri Hivatala felhívja a József Attila utca 13 A/B/C/D szám alatti ifjúsági lakások bérlőinek figyelmét, hogy az 5 évre megkötött bérleti szerződés 2015 december 15-én lejár.

A 152/1998-as számú törvény, 8. artikulusának, 4. és 5. bekezdésének értelmében, a szerződéseket 1 évre lehet meghosszabbítani a következő feltételekkel:
a) a 35. életévüket betöltött bérlők esetében a bérleti díj újraszámolásával;
b) a 35. életévüket még be nem töltött bérlők esetében a bérleti díj a szerződésben foglalt összeg marad.

Továbbá a 241/2001-es törvény által elfogadott 40/1999-es kormányrendelet, 13. artikulusa szerint, azon személyeknek nem lehet meghosszabbítani a bérleti szerződést, mely bérlők vagy a szerződésben szereplő családtagjaik ingatlan tulajdonosok, vagy a bérelt lakást bérbe adták a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.

A bérleti szerződés meghosszabbításához szükséges iratok:

-kérés a bérleti szerződés meghosszabbításához (a nyomtatvány letölthető),
-személyi igazolvány másolat (bérlő, férj/feleség),
-születési bizonyítvány / személyi igazolvány másolat (gyermekek),
-a lakótársulás igazolása, hogy nincs tartozása a közköltségben,
-a helyi adók és illetékek osztály pénzügyi igazolása, hogy nincs tartozása a bérleti díj kifizetésében és a szerződésben szereplő nagykorúnk nevén nincs ingatlan.

A bérleti szerződés meghosszabbításához szükséges iratokkal kérjük 2015 december 1-ig jelenjen meg a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg