Kedves hölgyem, / Tisztelt uram,

Tekintettel arra a tényre, hogy Ön és családja, évek óta a moszt alapú hőközpont szolgáltatásainak fogyasztója, ezúton szeretnénk Önnek köszönetet mondani, hogy a város által biztosított szolgáltatást választotta, hosszú időszakon keresztül megtisztelt bizalmával minket.

Éveken át, a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében, több problémával is küzdöttünk, de az Önök bizalma és szolgálatásaink melletti kitartása és türelme segített a bajokat orvosolni és tovább haladni.

A közel 15 éve működő hőközpont, mely működésének kezdeti időszakában egyedinek számított még az országban is, hosszú évek során, ellátta a város egyes lakóinak fűtés és melegvíz szolgáltatási igényét.

Köztudott, hogy létrehozásának jelentőségét, a város határaiban felhalmozott moszt-hegyek felszámolása indokolta a leginkább, így a központ működése egyszerre volt hasznos és szükséges.

Kezdetben, amikor még a fűtőanyagként szolgáló moszt költségmentesen, majd később alacsony áron volt beszerezhető, a szolgáltatás ára is az egyik legkisebb volt az országban.

A moszt-hegyek felszámolását rövid időn belül megvalósíthattuk, de ezzel egyidőben a moszt, mint fűtőanyag is értékes termékké változott. Így, a moszt árának emelkedésével kellett számolnunk, de ugyanakkor évekig ezt az emelkedést, elődeink nem alkalmazták a szolgáltatás árának megállapításakor, miközben a rendszer és a szolgáltatás veszteségessé kezdett válni.

Ennek a veszteséges állapotnak is tulajdonítva, folyamatosan elmaradtak a hőközpont rendszerének szükséges korszerűsítési munkálatai, így ma már, olyan technikai jellegű gondokkal szembesülünk, melyeknek megoldása a központ elemeinek kicserélését igényli.

A hivatal által végzett elemzések alapján, a központ működéséhez szükséges korszerűsítések (kazán és vezetékek cseréje, egyes elemek felúítása) költségei megközelítik a 2 millió eurós nagyságot, melynek előteremtését a helyi költségvetés forrásai képtelenek biztosítani. Ennek az összegnek a biztosítását, a fogyasztói árból is lehetetlenség előteremteni, hiszen a tavalyi évben aktualizált fogyasztói ár is csak az alapvető előállítási költségek fedezésére elégséges.

A szolgáltatás működésének biztosítását, az utóbbi években, az önkormányzat több millió lejes összeggel támogatta úgy is, hogy ezáltal figyelmen kívül hagyta „a szolgáltatás költségeinek fogyasztói árakból történő előteremtésének” elvét, annak érdekében, hogy hőközpont nyújtotta szolgáltatás folytonosságát biztosítani tudja.

A 15 éves rendszer kihasználtságából adódó hibák, a vezetékek elszakadása és a kazán technikai elévülése jelentette helyzet, valamint a felújításokhoz szükséges pénz-alapok hiánya, arra kényszerít bennünket, hogy az idei év téli időszakától kezdődően a moszt-alapú hőközpont működését megállítsuk.

Megjegyeznénk, hogy az országban létrehozott moszt-alapú hőközpontok már évek óta megszüntették működésüket, máig csak Szentegyházának sikerült ezt a szolgáltatást működtetnie.

Sajnálattal közöljük Önökkel a fenti tényeket, de ugyanakkor úgy érezzük, hogy a valós problémák elhallgatása nem lehet járható út számunkra.

Az ez évi nyári időszakban, a hőközpont melegvíz szolgáltatását még biztosítani tudjuk, de kérjük Önöket, hogy a fent leírtaknak tudatában készüljenek a téli időszakra.

A hőközpont és a szolgáltatás megállításához szükséges önkormányzati döntések meghozatalára a nyár folyamán kerül sor.

A város, az iskolák és más tanügyi intézmények számára, az intézmények tulajdonában lévő gáz és az alternatív gáz alapú hőközpontokkal, fogja biztosítani a fűtés szolgáltatást.

Jelen tájékoztatásunk lényege, megfelelő időben informálni Önöket a valós helyzetről.

 

Megértésükben bízva, 

Maradok őszinte tisztelettel,

 MOLNÁR Tibor,

Szentegyháza város Polgármestere

Kelt. Szentegyháza, 2018. május 11.

Véletlenszerű Kép

site_007.jpg