Szentegyháza Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez a következő szerződéses munkakör betöltésére:

1 sport referens – meghatározatlan időre

A versenyvizsga a polgármesteri Hivatal székhelyén lesz megszervezve: 2021. augusztus 3-án 10,00 órától írásbeli, 2021. augusztus 5-én 12,00 órától szóbeli.

Jelentkezni 2021. július 26. 15,00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatalnál.

A jelentkezőknek meg kell felelni a 286/2011 (utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal) számú Kormányhatározat előírásainak.

Jelentkezéshez szükséges iratok:

- Kérés (formanyomtatvány)

- Személyi igazolvány másolat, házassági levél másolat, gyerekek születési bizonyítványának másolata

- Érettségi diploma másolat

- Munkakönyv, vagy más régiséget igazoló okirat

- Igazolás a büntetlen előéletről (cazier judiciar)

- Orvosi igazolás

- Önéletrajz

Bővebb információt a Polgármesteri Hivatalnál vagy a 0266-246634 telefonszámon kaphatnak.

Polgármester

LŐRINCZ Csaba

Véletlenszerű Kép

site_016.jpg