Elnököket választottak a szentegyházi lakószövetségek élére.

Szeptember 29-én megtartott rendkívüli lakószövetségi közgyűlés alkalmával a jelenlévők többségével megválasztották a lakószövetségek háromtagú vezetőségeit élén az elnökkel.

Így az I Lakószövetség vezetősége: Deák József elnök, Tamási Éva pénztáros, András Attila tag. A II Lakószövetség vezetősége: Egyed Vince elnök, Mihály Irénke pénztáros, Sorbán Hajnal tag. A közgyűlés a mandátumukat január 31-ig határozta meg, ezáltal január folyamán egy közgyűlést kell összehívniuk az elnököknek, melyen beszámolnak addigi tevékenységükről, előterjesztik a 2015-ös évre szóló pénzügyi és tevékenységi tervüket, melyet a jelenlévők többsége fog majd elfogadni és kinevezésüket meghosszabbítani. Továbbá megszavazták, hogy a lakószövetségek személyekre leosztott adminisztrációs költsége maximálisan 2 lej lehet, melyet személyi és adminisztrációs kiadások fedezésére fordíthatnak.


A rendkívüli közgyűlést Szentegyháza Város Polgármesteri Hivatala kezdeményezte, összehívását az tette indokolttá, hogy a lakósok számottevő tartozást halmoztak fel a lakószövetség irányába, ezáltal a lakószövetség sem tudja törleszteni a közszolgáltatók fele a kiszámlázott összegeket, így gondot okozva a víz- és távhőszolgáltatásban. A törvényes kereteknek megfelelően újraalakult elnökség elsődleges feladata lesz az elkövetkező időszakban, hogy a lakósokkal tartott aktív és közvetlen párbeszéd révén, vagy esetenként jogi eljárást alkalmazva csökkentsék a tartozásokat.

Véletlenszerű Kép

site_012.jpg