1. Beteg vagy mozgásképtelen szavazók esetében, írott kérés alapján, a szavazókörzet elnöke elrendelheti a mozgóurna használatát, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a.      A mozgóurna igénylést a mozgásképtelen vagy beteg állampolgár jelenlegi tartózkodási helyéhez legközelebb álló szavazókörzethez kell benyújtani május 25-én, szombaton 18-20 óra között. 

b.      Az írott kéréshez mellékelni kell a betegséget vagy mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumentumok vagy más olyan hivatalos okiratok másolatát, amelyből kiderül a mozgásképtelenség.

c.       Az írott kérésnek tartalmaznia kell az igénylő családnevét, keresztnevét, születési időpontját, személyi számát (CNP), állandó lakhelyét, személyi igazolványa sorszámát és számát, illetve azt a helyet, ahol a szavazás napján tartózkodik. A kérvényt kézzel kell dátumozni és aláírni.

A mozgásképtelen szavazók kérvényét bárki leteheti helyettük.

2. Kórházakba, öregotthonokba beutalt mozgásképtelen szavazók is igényelhetik a mozgóurnát a legközelebbi szavazókörzetnél a fenti feltételek szerint.

Űrlap

Tisztelt Lakók és Autótulajdonosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mihai Eminescu utca 12,14,16 számú lakónegyed utcáinak aszfaltozási munkálatai április 15-én (hétfőn) reggel 7 órától folytatódnak. Másnap, április 16-án (kedden) a Sport utcában (családorvosi rendelők felé vezető útszakaszon) szintén folytatódnak az aszfaltozási munkálatok ugyancsak reggel 7 órától.

Kérjük a tisztelt autótulajdonosokat, hogy ne parkoljanak a kivitelezéssel érintett területen, ezzel is segítve a munkák mielőbbi befejezését.

 

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt lakók

 

            Szentegyháza Polgármesteri Hivatala a Hargitavíz Egyesülettel együttműködésben a Mártonffi János és a Gábor Áron iskolákkal közösen  Patakmeder takarítást szervez péteken 11 - 14 óra között.

Felkérjük a lakókat, hogy vegyenek részt a takarítási folyamatban különösképp azok a lakók, akiknek a telke határos a patakmederrel!!!

Pénteken és szombaton a vizet eltereljük a patakmedrekből, amíg a munkálatok tartanak.

 

 

Tisztelettel

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

Hargita megye prefektusa Jean Adrian Andrei fogadóórát tart 2019. április 11-én, csütörtökön a szentegyházi polgármesteri hivatalban 10:00 – 13:00 óra között. A prefektus várja mindazokat, akik megoldatlan ügyeikben várnak segítséget, tanácsot a következő községekből: Szentegyháza, Máréfalva, Kápolnás, Lövéte, Almás, Oklánd, Homoródszentmárton.

„Keressük a legszebb, legrendezettebb portákat”

Szentegyháza Város Önkormányzata szervezésében a „Tiszta porta” elnevezésű környezetszépítő mozgalom idén is folytatódik.

A 2019. július 19-21. között megrendezésre kerülő Szentegyházi Városnapok alkalmával most is díjban részesülnek azok a porták, tömbházak erkélyei, amelyek szépek, gondozottak, virágosak. A megmérettetés lényege, hogy közös erővel tegyük szebbé, tisztábbá, otthonosabbá városunkat.

Egy független bírálóbizottság fogja pontozni a portákat és a nyerteseket kiválasztani.

Öt körzetre osztottuk településünket, mind az öt körzetből a nyerteseket díjazni fogjuk:

  • I. körzet: Felszeg
  • II. körzet: Középszeg
  • III. körzet: Alszeg
  • IV. körzet: Központi rész
  • V. körzet: Délő, Rákospatak

 A bírálóbizottság 2019. május 20. és 30. közötti időszakban vizsgálódik, a következő szempontok alapján: tisztaság, rendezettség, jó ízlés, igényesség.

Az ünnepélyes eredményhirdetést, a nyertesek díjazását 2019. július 19-én a városnapi rendezvény keretén belül fogjuk kihirdetni.

„Tegyük szebbé városunkat!”

Felhívjuk a vállalkozók, cégvezetők figyelmét, hogy a 2001. évi 416-os törvény utolsó módosítása értelmében a helyi vállalkozások alkalmazhatnak szociális segélyben részesülő személyeket napszámosként szezonmunkára.

A törvény rendelkezéseinek eleget téve, kérjük a vállalkozókat, hogy amennyiben tudnak biztosítani ilyen munkát és igényelnék a szociális segélyben részesülő munkaerőt jelentkezzenek 2019. március 18-ig Sándor Lajos alpolgármesternél.

 

În atenția persoanelor juridice, a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale!

Conform modificărilor aduse de Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderilor individuale pot angaja ca zilieri persoanele beneficiare de ajutor social pentru realizarea unor activități sezoniere.

Firmele, persoanele interesate se pot adresa domnului viceprimar Sándor Lajos până la data de 18 martie 2019.

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg