A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási programja:

Hétfő 8:00 - 15:30
Kedd 8:00 - 15:30
Szerda 8:00 - 15:30
Csütörtök 8:00 - 17:00
Péntek 8:00 - 14:00

Program cu publicul:

Luni 8:00 - 15:30
Marţi 8:00 - 15:30
Miercuri 8:00 - 15:30
Joi 8:00 - 17:00
Vineri 8:00 - 14:00

FELHÍVÁS

Nagykőrös Város Önkormányzata, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium felhívással fordul az ország valamennyi középiskolájához (gimnáziumokhoz, szakgimnáziumokhoz, szakképző intézményekhez és művészeti oktatást folytató középiskolákhoz, melyek bármely fenntartásban működnek), valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos iskolatípusú és évfolyamú (életkorú) középiskoláihoz, hogy tegyék lehetővé a 14-19 éves (9-12. évfolyam) tanulóik számára a XIII. Kárpát - medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen való részvételt.

A verseny időpontja: 2017. március 03-04.

Helyszín: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

A verseny anyaga:

A.) Egy kötelezően választható Arany János ballada a következők közül:
• Szondi két apródja
• Mátyás anyja
• Zách Klára

B.) Két szabadon választott Arany János ballada

Bővebben...

ÉRTESITJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY AZ ADÓK ÉS ILLETÉKEK MÁSODIK FÉLÉVI RÉSZLETÉNEK BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE SZEPTEMBER 30,

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁN A PÉNZTÁR 10 ÓRÁIG SZOLGÁLJA KI AZ ÜGYFELEKET!

OKTÓBER 1-TŐL, TARTOZÁSAIKRA HAVI 1% KAMATOT ALKALMAZUNK ÉS SEMMILYEN IGAZOLÁSSAL NEM SZOLGÁLJUK KI, HA KÖTELESSÉGÉNEK NEM TESZ ELEGET.

KÖSZÖNVE SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZENTEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hirdetés dátuma: 07.06.2016

ELŐZETES TANÁCSKOZÁS ÉS JAVASLATOK A ZONÁLIS RENDEZÉSI

TERVVEL KAPCSOLATOSAN

"ZONÁLIS RENDEZÉSI TERV HÉTVÉGI HÁZAK, KERÍTÉSEK ÉS KÖZMŰVESÍTÉS ÉPÍTÉSÉRE"

 

Megrendelő: Hatos Lőrinc és Hatos Ladislau Tervező: S.C. ARHITECTURA SRL, Csíkszereda

FELKÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY ÉSZREVÉTELEIKET JELEZZÉK

Szentegyháza Város Önkormányzatának székhelyén, Öntők utca, 20 szám alatt, 730 - 1530 óra között, 2016.06.07. - 2016.06.21. közötti időszakban, Tel./Fax: +40-266-246.634, +40-266-246.635, +40-266-246.636, ahol a dokumentumok is megtekinthetők.

Bővebben...

Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita Hegység zonális rendezési terve esetében szükséges természetvédelmi hatásvizsgálat és környezeti vizsgálat valamint a környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő - csütörtök 8:00-16:30, péntek 8:00 -14:00, óra között. Az érintettek a megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt;

Tel: 0266 - 312454; 0266 - 371313; fax: 0266-310041 A döntés tervezet megtalálható az Ügynökség internetes oldalán:

apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu

A 2016. évi helyhatósági választások szentegyházai eredményei az alábbiak:

A 6173 választásra jogosult szentegyházai állampolgár közül 3236 szavazó vett részt a helyhatósági választásokon. Ez az arány 52,4218%-os részvételi arányt jelent.

 A polgármesterre leadott 3152 érvényes szavazat a következők szerint oszlik meg

Bővebben...

2016. március 25-én hatályba lépett a 8-as számú Sürgősségi Kormányrendelet, amely az új Adótörvénykönyv, helyi adók és illetékek befizetését szabályozó, 495-ös cikkelyét módosítja.

Ennek értelmében 2016. május 31-ig hosszabbították a természetes személyek ingatlanok rendeltetésére vonatkozó nyilatkozási kötelezettségének határidejét, valamint mindazon jogi személyek nyilatkozási kötelezettségének határidejét, akiknek épület van a tulajdonában.

A hosszabbítás azokra a gépjármű tulajdonosokra is érvényes, akiknek 2015. december 31-én forgalomból kiírt gépjármű volt a tulajdonukban. Ebben az esetben is 2016. május 31-ig tolódott a forgalomból kiírt gépjárművekre vonatkozó nyilatkozási kötelezettség.

A sürgősségi kormányrendelet értelmében, a terület, ingatlan, valamint gépjármű adók első befizetési határideje 2016. március 31-ről 2016. június 30-ra tolódott ki. Ennek értelmében a 10%-os adókedvezményre is június 30-ig jogosultak mindazon adófizetők, akik egy adónem teljes évi adóját a határidőn belül kifizetik.

A befizetési határidők kitolódása csak a helyi adókra vonatkozik, a helyi illetékek befizetési határideje változatlan.

 Az 1-es és a 2-es számú Lakástulajdonosi Társulat 2016 február 22-én évi beszámológyűlést tart, délután 4 órától a Bartók Béla Művelődési Házban.

Napirendi pontok:
- beszámoló a 2015-ös év bevételéről-kiadásáról
- a 2016-os év költségvetésének elfogadása
- különfélék

Megkérjük, minden lakrészből egy személy jelenjen meg + a lépcsőház felelős.
Amennyiben nem lesz megfelelő létszám (azaz az összlétszám fele + 1), akkor újból összehívjuk a gyűlést 2016 március 3-án délután 4 órára a Bartók Béla Művelődési Házba.

Lakótársulatok elnöksége

Véletlenszerű Kép

site_009.jpg