Tisztelt adófizetők!

Értesítjük a lakosságot, hogy a helyi adókat és illetékeket két egyenlő részletben lehet kifizetni, 2016 március 31-ig és szeptember 30-ig. Az 50 lejnél kisebb adók esetében az első határidő végéig teljes egészében köteles törleszteni az adófizető.

Amennyiben közúti, illetve bármilyen más büntetési hátralékkal rendelkezik, köteles először ezt befizetni, csak azután a többi adónemet.

Azok a személyek, akik egész évi adójukat kifizetik március 31-ig, 10% kedvezményben (jogi személyek esetén 5%) részesülnek. Amennyiben elmulasztják első félévi adójuk kifizetését március 31-ig, április 1-től kezdődően havi 1% késedelmi kamatot számolunk tartozásaikra.

Garázs hiányában az autótulajdonosoknak parkolási díjat kell fizetni, 12 tonnánál kisebb autók esetében 37lej/autó/év, illetve 12 tonnánál nagyobb autók esetében 73lej/autó/év.

Amennyiben közterületet bérelnek, garázst, kertet, kötelesek a bér mellett terület illetéket fizetni, minden következő hónap 25-ig, ellenkező esetben havi 1% késedelmi kamatot kell fizetnie.

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala felhívja a József Attila utca 13 A/B/C/D szám alatti ifjúsági lakások bérlőinek figyelmét, hogy az 5 évre megkötött bérleti szerződés 2015 december 15-én lejár.

A 152/1998-as számú törvény, 8. artikulusának, 4. és 5. bekezdésének értelmében, a szerződéseket 1 évre lehet meghosszabbítani a következő feltételekkel:
a) a 35. életévüket betöltött bérlők esetében a bérleti díj újraszámolásával;
b) a 35. életévüket még be nem töltött bérlők esetében a bérleti díj a szerződésben foglalt összeg marad.

Továbbá a 241/2001-es törvény által elfogadott 40/1999-es kormányrendelet, 13. artikulusa szerint, azon személyeknek nem lehet meghosszabbítani a bérleti szerződést, mely bérlők vagy a szerződésben szereplő családtagjaik ingatlan tulajdonosok, vagy a bérelt lakást bérbe adták a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.

A bérleti szerződés meghosszabbításához szükséges iratok:

-kérés a bérleti szerződés meghosszabbításához (a nyomtatvány letölthető),
-személyi igazolvány másolat (bérlő, férj/feleség),
-születési bizonyítvány / személyi igazolvány másolat (gyermekek),
-a lakótársulás igazolása, hogy nincs tartozása a közköltségben,
-a helyi adók és illetékek osztály pénzügyi igazolása, hogy nincs tartozása a bérleti díj kifizetésében és a szerződésben szereplő nagykorúnk nevén nincs ingatlan.

A bérleti szerződés meghosszabbításához szükséges iratokkal kérjük 2015 december 1-ig jelenjen meg a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. október 30-ra összehívott rendkívüli ülése során a következő napirendi pontot vitatta meg:

1) Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló határozat.
Máthé István soros elnök.

2) Szentegyháza város 2015-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó, III. negyedévi zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló határozat
Elfogadva.

3) Szentegyháza város 2015-ös évre elfogadott költségvetésének kiigazításáról valamint a tartalék alap felhasználásáról szóló határozat.
Elfogadva.

Az elfogadott határozatok teljes szövege megtalálható a Szentegyháza város hivatalos honlapján, a Városunk helyi tanácsa menüben a Határozatok címszó alatt.

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. október 12.-re összehívott rendkívüli ülése során a következő napirendi pontot vitatta meg:

1) „8 darab játszótér kialakítására, valamint felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló határozat.
- Elfogadva.

Az elfogadott határozatok teljes szövege megtalálható a Szentegyháza város hivatalos honlapján, a Városunk helyi tanácsa menüben a Határozatok címszó alatt.

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. szeptember 14.-re összehívott rendes havi tanácsülése során a következő napirendi pontokat vitatta meg:

1) ANDRÁS Attila helyi tanácsos mandátumának jogszerű megszűnésének megállapítására vonatkozó határozat.
- Elfogadva.

Bővebben...

INGYENES MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS SZENTEGYHÁZÁN

Az RMDSZ Udvarhelyszéki területi szervezetének munkatársai 2015. szeptember 15-én, kedden, 10-14 óra között SZENTEGYHÁZÁN, a Polgármesteri Hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket és az igénylőknek INGYENESEN összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket és segítenek a magyar útlevél igénylésében is.

Udvarhelyszéki RMDSZ

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. augusztus 12.-re összehívott rendes havi tanácsülése során a következő napirendi pontokat vitatta meg:

1) Szentegyháza helyi tanácsának 2015. július 30-i rendes ülése alkalmával rögzített jegyzőkönyv elfogadása.

Bővebben...

  • 2015. augusztus 19-én, 20.00-tól a Bátyai Ifjúsági Fúvószenekar (Magyarország) koncertet ad a Gábor Áron Művelődési Házban
  • 2015. augusztus 20-án, 20.00-tól Szent István-napi ünnepi hangversenyt ad a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Előadáson ünnepi dalokon kívül a nyári turné zenedalai.

Mindenkit szeretettel várunk!

Véletlenszerű Kép

site_006.jpg