Kedves Szentegyháziak!

Az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretében meghírdetett, és az önkormányzat által benyújtott hat pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A 2017-2020-as időszakra jóváhagyott projektek támogatásának összege 20,89 millió lej.

A támogatásnak köszönhetően a következő beruházások kerülnek kivitelezésre:

- napközi épül Szentkeresztbányán 6 csoport számára
- közvilágítási hálózat korszerűsítése
- 6 utca felújítása a "Délőn"- Múzeum u., Szarvas bejáró, Budai Nagy Antal u., Hősök u., Haladás u., Ősz u.
- további 12 utca felújításának munkálatait kezdhetjük el Szentegyháza területén: Hársfa sétány, Gábor Áron u., Ifjúság u., Strand utca, Új u., Hajnal u., Vadász u., Kárpátok u., Iskola u., Vitusok u., Vitusok bejáró, Gyertyánffy Jónás u.
- a szentegyházi kórház gyermekosztályának felújítása
- a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, modernizálása

Molnár Tibor
polgármester

A Csíkszeredai Vérközpont és a Szentegyházi Egészségügyi Központ a Szentegyházi Polgármesteri Hivatal közreműködésével önkéntes véradást szervez.

Tudjuk, hogy milyen körülményes eljutni akár a csíkszeredai, akár az udvarhelyi korházakhoz, hogy vért adjanak, ezért is próbálnak a szervezők ilyen módon segíteni.

Érdeklődni a Szentegyházi Egészségügyi Központnál a 0266-246-016-os telefonszámon.

Az önkéntes véradókat kérjük, hogy csak abban az esetben jelentkezzenek, ha egészségi állapotuk megfelelő és a véradás napján ne fogyasszanak alkoholt és ne reggelizzenek. Hozzanak személyi igazolványt és/vagy véradó könyvecskét.

Helyszín: Szentegyházi Egészségügyi Központ, belgyógyászat épülete, földszint.

Időpont: 2017. augusztus 3. reggel 8 órától

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a lakosságot, hogy a helyi adókat és illetékeket két részben lehet kifizetni:március 31-ig és szeptember 30-ig. Az 50,00 lejnél kisebb adónem az első határidő végéig teljes egészében törlesztendő.

Azon személyek akik egész évi adójukat kifizetik március 31- ig , fizikai személyek 10%-os, jogi személyek 5%-os kedvezményben részesülnek. Akik március 31-ig nem fizetik be az első félévi adójukat, április 1-től tartozásaikra havi 1%-os kamatot alkalmazunk.

Garázs hiányában az autótulajdonosoknak parkolási dijat kell fizetni, ami kiskocsiknál 37,00 lej/autó/év, nagykocsiknál 73,00 lej/autó/év.

Minden hónap utolsó napján a pénztár 10 óráig szolgálja ki az ügyfeleit!

Köszönjük szíves megértésüket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL

- 2017. március. 25.-én szombaton 11 órától Patakmeder takarítás hat helyszínen.
Gyülekezési helyszínek: Lenti templomtér, Városi piactér, a Csengettyű, Felső templomtér, Mérleg, Kettős kereszt.

- Vasárnap Március 26.-án, 12 órától a Gábor Áron Művelődési Házban megbeszélést tartunk a helyi legeltetési szabályzatról a szentegyházi gazdákkal. A megbeszélés előtt előadást tart Ferencz Attila a vízről és a szennyvíztisztításról.

"Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,
nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."
                                                                    Antoine de Saint-Exupéry

Szervező: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

Tisztelt szentegyházi lakosok!
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazon szentegyházi lakosoknak, akik részt vettek vagy hozzájárultak a Szentegyházi Megyei Farsangtemetés sikeréhez. A színvonalas vendéglátás, a lakosok hozzáállása mégegyszer bebizonyította, hogy összefogással és hittel mindig lehet szépet, értékeset és maradandót alkotni.
Köszönet érte!
Polgármesteri Hivatal
Szentegyháza

Tisztelt gyászoló gyülekezet!

Nagy veszteség ért minket, mindnyájunkat külön-külön és nagy veszteség érte a közösségünket. Elvesztettünk egy embert, elvesztettünk egy papot, egy lelki vezetőt. Azt az embert, aki keresztelte gyermekeinket, aki szervezte ünnepeinket, aki velünk volt gyászunkban, aki imádkozott értünk Istenhez.  Elvesztettük azt, aki nemcsak imádkozni, hanem dolgozni, helytállni tanított bennünket. Szorgalmával, munkaszeretetével, következetességével fáklyaként mutatta nekünk az utat.  Utat mutatott, amelyet Isten-szerető emberként követnünk kell. Utat mutatott a családjainknak, a közösségünknek, nemzetünknek.

Építő emberként jellemezte a Szentegyházi Hírlap jó másfél évtizeddel ezelőtt. Valóban építő ember volt nekünk, aki egyszerre segített építeni házat és hazát.  Isten útját járva, hitet adott nekünk, reményt öntött belénk. Elől járt Isten-, ember- és hazaszeretetben. Megerősített abban, hogy higgyünk  megmaradásunkban, jövőnkben.

Korábban a gyászunkban tőle vártuk a vigasztalást, az igét, amely segít beletörődni a történtekbe, segít megérteni Isten akaratát.  Imádkozzunk azért, hogy „fentről” is vigyázhassa lépteinket, egyengesse utunkat. 

Szentegyháza polgármestereként a közösség nevében búcsúzom Portik-Bakai Sándor plébánosunktól, aki bár eltávozott, életével és munkásságával örökre köztünk marad.

Adjon az Isten örök nyugodalmat neki.

Molnár Tibor
Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr, Szentegyháza Tisztelt Közössége!

 

Megrendülten értesültünk Portik-Bakai Sándor plébános úr haláláról.

Tudjuk, hogy a pap bácsi milyen sokat jelentett a város és az emberek számára, halálával milyen nagy veszteség érte a közösséget.

Ezúton szeretném kifejezni részvétemet mind a magam, mind a székesfehérvári barátok és a VÁLASZ Egyesület nevében.

 

 

Juhász László

elnök  s.k.

Székesfehérvár, 2017.02.15.

 

Írnak még róla az alábbi linkeken:

http://www.fili.ro/eltavoztak

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/ezrek-kisertek-vegso-nyughelyere-szentegyhazasfalu-plebanosat

https://romkat.ro/2017/02/09/elhunyt-portik-bakai-sandor-plebanos/

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/elhunyt-portik-bakai-sandor-szentegyhazi-plebanos

 

Videóösszeállítások:

Hazahozatal

Evangélium

Prédikáció

Áldás

Temető

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási programja:

Hétfő 8:00 - 15:30
Kedd 8:00 - 15:30
Szerda 8:00 - 15:30
Csütörtök 8:00 - 17:00
Péntek 8:00 - 14:00

Program cu publicul:

Luni 8:00 - 15:30
Marţi 8:00 - 15:30
Miercuri 8:00 - 15:30
Joi 8:00 - 17:00
Vineri 8:00 - 14:00

FELHÍVÁS

Nagykőrös Város Önkormányzata, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium felhívással fordul az ország valamennyi középiskolájához (gimnáziumokhoz, szakgimnáziumokhoz, szakképző intézményekhez és művészeti oktatást folytató középiskolákhoz, melyek bármely fenntartásban működnek), valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos iskolatípusú és évfolyamú (életkorú) középiskoláihoz, hogy tegyék lehetővé a 14-19 éves (9-12. évfolyam) tanulóik számára a XIII. Kárpát - medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen való részvételt.

A verseny időpontja: 2017. március 03-04.

Helyszín: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

A verseny anyaga:

A.) Egy kötelezően választható Arany János ballada a következők közül:
• Szondi két apródja
• Mátyás anyja
• Zách Klára

B.) Két szabadon választott Arany János ballada

Bővebben...

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg