Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita Hegység zonális rendezési terve esetében szükséges természetvédelmi hatásvizsgálat és környezeti vizsgálat valamint a környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő - csütörtök 8:00-16:30, péntek 8:00 -14:00, óra között. Az érintettek a megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt;

Tel: 0266 - 312454; 0266 - 371313; fax: 0266-310041 A döntés tervezet megtalálható az Ügynökség internetes oldalán:

apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu

A 2016. évi helyhatósági választások szentegyházai eredményei az alábbiak:

A 6173 választásra jogosult szentegyházai állampolgár közül 3236 szavazó vett részt a helyhatósági választásokon. Ez az arány 52,4218%-os részvételi arányt jelent.

 A polgármesterre leadott 3152 érvényes szavazat a következők szerint oszlik meg

Bővebben...

2016. március 25-én hatályba lépett a 8-as számú Sürgősségi Kormányrendelet, amely az új Adótörvénykönyv, helyi adók és illetékek befizetését szabályozó, 495-ös cikkelyét módosítja.

Ennek értelmében 2016. május 31-ig hosszabbították a természetes személyek ingatlanok rendeltetésére vonatkozó nyilatkozási kötelezettségének határidejét, valamint mindazon jogi személyek nyilatkozási kötelezettségének határidejét, akiknek épület van a tulajdonában.

A hosszabbítás azokra a gépjármű tulajdonosokra is érvényes, akiknek 2015. december 31-én forgalomból kiírt gépjármű volt a tulajdonukban. Ebben az esetben is 2016. május 31-ig tolódott a forgalomból kiírt gépjárművekre vonatkozó nyilatkozási kötelezettség.

A sürgősségi kormányrendelet értelmében, a terület, ingatlan, valamint gépjármű adók első befizetési határideje 2016. március 31-ről 2016. június 30-ra tolódott ki. Ennek értelmében a 10%-os adókedvezményre is június 30-ig jogosultak mindazon adófizetők, akik egy adónem teljes évi adóját a határidőn belül kifizetik.

A befizetési határidők kitolódása csak a helyi adókra vonatkozik, a helyi illetékek befizetési határideje változatlan.

 Az 1-es és a 2-es számú Lakástulajdonosi Társulat 2016 február 22-én évi beszámológyűlést tart, délután 4 órától a Bartók Béla Művelődési Házban.

Napirendi pontok:
- beszámoló a 2015-ös év bevételéről-kiadásáról
- a 2016-os év költségvetésének elfogadása
- különfélék

Megkérjük, minden lakrészből egy személy jelenjen meg + a lépcsőház felelős.
Amennyiben nem lesz megfelelő létszám (azaz az összlétszám fele + 1), akkor újból összehívjuk a gyűlést 2016 március 3-án délután 4 órára a Bartók Béla Művelődési Házba.

Lakótársulatok elnöksége

Tisztelt adófizetők!

Értesítjük a lakosságot, hogy a helyi adókat és illetékeket két egyenlő részletben lehet kifizetni, 2016 március 31-ig és szeptember 30-ig. Az 50 lejnél kisebb adók esetében az első határidő végéig teljes egészében köteles törleszteni az adófizető.

Amennyiben közúti, illetve bármilyen más büntetési hátralékkal rendelkezik, köteles először ezt befizetni, csak azután a többi adónemet.

Azok a személyek, akik egész évi adójukat kifizetik március 31-ig, 10% kedvezményben (jogi személyek esetén 5%) részesülnek. Amennyiben elmulasztják első félévi adójuk kifizetését március 31-ig, április 1-től kezdődően havi 1% késedelmi kamatot számolunk tartozásaikra.

Garázs hiányában az autótulajdonosoknak parkolási díjat kell fizetni, 12 tonnánál kisebb autók esetében 37lej/autó/év, illetve 12 tonnánál nagyobb autók esetében 73lej/autó/év.

Amennyiben közterületet bérelnek, garázst, kertet, kötelesek a bér mellett terület illetéket fizetni, minden következő hónap 25-ig, ellenkező esetben havi 1% késedelmi kamatot kell fizetnie.

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala felhívja a József Attila utca 13 A/B/C/D szám alatti ifjúsági lakások bérlőinek figyelmét, hogy az 5 évre megkötött bérleti szerződés 2015 december 15-én lejár.

A 152/1998-as számú törvény, 8. artikulusának, 4. és 5. bekezdésének értelmében, a szerződéseket 1 évre lehet meghosszabbítani a következő feltételekkel:
a) a 35. életévüket betöltött bérlők esetében a bérleti díj újraszámolásával;
b) a 35. életévüket még be nem töltött bérlők esetében a bérleti díj a szerződésben foglalt összeg marad.

Továbbá a 241/2001-es törvény által elfogadott 40/1999-es kormányrendelet, 13. artikulusa szerint, azon személyeknek nem lehet meghosszabbítani a bérleti szerződést, mely bérlők vagy a szerződésben szereplő családtagjaik ingatlan tulajdonosok, vagy a bérelt lakást bérbe adták a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.

A bérleti szerződés meghosszabbításához szükséges iratok:

-kérés a bérleti szerződés meghosszabbításához (a nyomtatvány letölthető),
-személyi igazolvány másolat (bérlő, férj/feleség),
-születési bizonyítvány / személyi igazolvány másolat (gyermekek),
-a lakótársulás igazolása, hogy nincs tartozása a közköltségben,
-a helyi adók és illetékek osztály pénzügyi igazolása, hogy nincs tartozása a bérleti díj kifizetésében és a szerződésben szereplő nagykorúnk nevén nincs ingatlan.

A bérleti szerződés meghosszabbításához szükséges iratokkal kérjük 2015 december 1-ig jelenjen meg a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. október 30-ra összehívott rendkívüli ülése során a következő napirendi pontot vitatta meg:

1) Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló határozat.
Máthé István soros elnök.

2) Szentegyháza város 2015-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó, III. negyedévi zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló határozat
Elfogadva.

3) Szentegyháza város 2015-ös évre elfogadott költségvetésének kiigazításáról valamint a tartalék alap felhasználásáról szóló határozat.
Elfogadva.

Az elfogadott határozatok teljes szövege megtalálható a Szentegyháza város hivatalos honlapján, a Városunk helyi tanácsa menüben a Határozatok címszó alatt.

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. október 12.-re összehívott rendkívüli ülése során a következő napirendi pontot vitatta meg:

1) „8 darab játszótér kialakítására, valamint felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló határozat.
- Elfogadva.

Az elfogadott határozatok teljes szövege megtalálható a Szentegyháza város hivatalos honlapján, a Városunk helyi tanácsa menüben a Határozatok címszó alatt.

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. szeptember 14.-re összehívott rendes havi tanácsülése során a következő napirendi pontokat vitatta meg:

1) ANDRÁS Attila helyi tanácsos mandátumának jogszerű megszűnésének megállapítására vonatkozó határozat.
- Elfogadva.

Bővebben...

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg