Romániai államelnök-választással kapcsolatos tudnivalók

Szentegyházi lakosok a városban csak a lakcímük szerint meghatározott szavazókörzetben szavazhatnak, viszont más településen tartózkodó és szavazni vágyó, szentegyházi lakcímmel rendelkező személy az általa választott bármelyik szavazókörzetben szavazhat.

Szavazni reggel 7 és este 9 óra között lehet. A szavazásnál egy VOTAT feliratú pecsétet kap, amellyel egy választott államelnök-jelölt négyzetébe kell pecsételni.

Bővebben...

2014 október 13-tól október 31-ig, naponta 8-13 óráig (csütörtökön du.13:30-17) lehet leadni fűtéspótlékra az igényléseket, a Polgármesteri Hivatal 10-es irodájában. A típuskérés és a kizáró feltételeket tartalmazó lista letölthető a közlemény végén

Bővebben...

Október 13-án rendkívüli tanácsülést tartott Szentegyháza önkormányzati testülete.


Szentegyháza város helyi tanácsa az október 13-ra összehívott rendkívüli ülésén a következő napirendi pontban hozott határozatot. Az önkormányzati képviselők egyöntetüen elfogadták a Tavasz utca felújítására vonatkozó technikai- és gazdaságitervek, valamint mutatók elfogadásáról szóló határozat-tervezetet. Az említett beruházásra a város a Fejlesztési Minisztériumtól 115.686,77 lejt kapott.


A különfélék között a jegyző beszámolt és ismertette a tanácsosokkal a Számvevőszék 25/2014-es sz. döntését, valamint a könyvizsgálati jelentését júliusban tartott ellenörzésről.

 

 

Elnököket választottak a szentegyházi lakószövetségek élére.

Szeptember 29-én megtartott rendkívüli lakószövetségi közgyűlés alkalmával a jelenlévők többségével megválasztották a lakószövetségek háromtagú vezetőségeit élén az elnökkel.

Bővebben...

 Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
- cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND STADIUL PROIECTULUI

„Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Harghita"
Miercurea-Ciuc, 15.09. 2014

Bővebben...

SZENTEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Szentegyházán, Múzeum és a Láz utcákban megvalósítandó „Út megerősítése, parkolok és járdák létesítése" című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2014 augusztus 12-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

Bővebben...

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg