Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. június 11.-re összehívott rendkívüli ülése során a következő napirendi pontokat vitatta meg és fogadta el:

1) A Mártonffi János általános iskola tanügyi személyzete részére történő ingázási jogok jóváhagyásáról szóló határozat.

- Elfogadva.

2) Egy köztisztség átalakításáról szóló határozat.

- Elfogadva.

3) „A Köztársaság utca és Május 1 utcák kereszteződésénél kivitelezendő gyalogos forgalom szabályozása" beruházás közbeszerzési dokumentációjának jóváhagyásáról szóló határozat.

- Elfogadva.

Az elfogadott határozatok teljes szövege megtalálható a Szentegyháza város hivatalos honlapján, a Városunk helyi tanácsa menüben a Határozatok címszó alatt.

Szentegyháza Önkormányzata és a Gábor Áron Művelődési Ház szervezésében, a Szent Gellért Alapítvány, a Szentegyházi Ifjúsági Fórum, a Mosoly Kulturális Egyesület és a  Szentegyházi MINTA közreműködésével:

40. NÁRCISZÜNNEPÉLY

Program:

10:30 óra - csoportok felvonulása

11:00 óra - megnyitó - csoportok fellépései

 

Meghívott csoportok: Kászonaltíz, Gyergyóújfalu, Csíkszentmiklós, Csíkszenttamás, Csíkmadaras, Gyergyóremete, Csíkborzsova, Lövéte, Kápolnásfalu, Szentegyházi Fúvószenekar, Mazsorettcsoport, Veterán néptánccsoport, Hüpürcsös néptánccsoport, Reménység néptánccsoport, Szentegyházi Huszárcsapat.

Rossz idő estén a rendezvény a Gábor Áron Művelődési Házban lesz megtartva!

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. május 27.-re összehívott rendes havi tanácsülése során a következő napirendi pontokat vitatta meg és fogadta el:

1) Szentegyháza város Harvíz által kivitelezendő ivóvíz és csatornahálózat bővítését érintő projektben való részvételéről, valamint ezen projekt megvalósíthatósági tanulmányának elfogadásáról szóló határozat.
- Elfogadva.

Bővebben...

Szentegyháza Város Önkormányzata a 2015-ös évre az alábbi pályázati kiírásokat és azok szabályzatát itt teszi közzé:

 
Pályázatok 2015

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. április 29.-re összehívott rendes havi tanácsülése során a következő napirendi pontokat vitatta meg és fogadta el:

1) Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló határozat.
- Elfogadva.

2) Szentegyháza helyi tanácsának ülései alkalmával rögzített egyes jegyzőkönyvek elfogadása.
- Elfogadva.

3) A Mártonffi János általános iskola tanügyi személyzete részére történő ingázási jogok jóváhagyásáról szóló határozat.
- Elfogadva.

4) Szentegyháza város 2014-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló határozat.
- Elfogadva.

5) Szentegyháza város 2015-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó, I negyedévi zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló határozat.
- Elfogadva.

6) Szentegyháza város által civil szervezeteknek számára nyújtott támogatások pályázására vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló határozat.
- Elfogadva.

7) A mosztos hőközpont által hasznosított moszt beszerzésének közbeszerzési eljárására vonatkozó határozat.
- Elfogadva.

8) Egy tűzoltó autó vásárlása érdekébe tervezett közbeszerzési eljárásás elfogadására vonatkozó határozat.
- Elfogadva.

Az elfogadott határozat teljes szövege megtalálható a Szentegyháza város hivatalos honlapján, a Városunk helyi tanácsa menüben a Határozatok címszó alatt.

A Gyermekfilharmónia 33, éves születésnapját ünnepeljük. Ez az életkor akár lehetne tragikus is, a Fili jelenlegi állapota azonban bizakodó. Még mindig százan énekelünk, negyvenen muzsikálunk, képesek vagyunk évente új és új meglepetéseket okozni szeretteinknek, a minket fenntartó és formáló közösségünknek.

 - További részletek itt... -

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a Közalkalmazottak Szakszervezetének Föderációja április 30-ára általános sztrájkot hírdetett a helyi közigazgatásban dolgozó alkalmazottak számára, ezért az említett napon szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban. Kivételt ez alól, csak az elhalalálozási esetek bejelentése képez. Tel: 0266246634

További részleteket a mellékletben olvashat.

- melléklet -


Köszönjük a lakosság megértését!

Ingyenes hallásvizsgálatot tart Teleky Imola audiológus május 5-én, Szentegyházán a Gábor Áron Művelődési Házban.

További részleteket a mellékletben olvashat.

 

 

 

  - melléklet -

TILOS A TARLÓÉGETÉS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 265/2006 számú környezetvédelmi törvény értelmében, szigorúan tilos a kerti hulladék és az avar elégetése a város közigazgatási határain belül.

Továbbá a mezei földeken történő tarlóégetés csak akkor engedélyezett, ha bizonyítottan növény-egészségügyi problémák vannak az adott területen. A törvény szerint még akkor is büntethető a tulajdonos, ha nem érik tarlóégetésen, mert köteles saját területének gondozására, felügyeletére.

A hatóságok által kiszabott bírságok a természetes személyek esetében 3 és 6 ezer lej, valamint a jogi személyek esetében 25 és 50 ezer lej közötti összeg.

Polgármesteri Hivatal

Szentegyháza város helyi tanácsa a 2015. március 12.-re összehívott rendkívüli ülése során a következő napirendi pontot vitatta meg és fogadta el:


1) A 2015. évi helyi költségvetés elfogadásáról szóló 2015. évi 9-es sz. határozat kiegészítésére vonatkozó határozat.
- Elfogadva.

Az elfogadott határozat teljes szövege megtalálható a Szentegyháza város hivatalos honlapján, a Városunk helyi tanácsa menüben a Határozatok címszó alatt.

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy március 31-ig 10 százalékos kedvezményben részesülnek azon magánszemélyek, valamint 5 százalékban azon jogi személyek, akik teljes mértékben befizetik épületük, területük és személygépkocsijuk után számolt helyi adóikat.

A Polgármesteri Hivatal pénztárában a megszokott ügyfélfogadási program szerint, hétfőtől péntekig 8 és 13 óra között, valamint csütörtökön délután is 13:30 és 16:30 között lehet az adót törleszteni.

Véletlenszerű Kép

site_007.jpg