Előzetes hírdetés a kadaszteri szektorokban felmért területek technikai dokumentációjának kifüggesztéséről