Szentegyháza város helyi tanácsának 2015. március 3.-ra összehívott rendkívüli ülése

  Napirend - tervezet -

 1) Egy család-orvosi rendelésre szánt helység térítésmentes használatba adásáról szóló 139/66/S/2015-ös sz. határozat-tervezet.

 

                                                            Kezdeményező: RUS Sándor, Polgármester

2) Különfélék

 

VENCZEL Attila, Jegyző

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 16 februarie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 113 din 11 februarie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/50/S/11.02.2015 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2014.

Inițiator: Primar Orașului Vlăhița
RUS Sándor

Bővebben...

Szentegyháza város helyi tanácsának 2015. január 29.-re összehívott rendes havi ülése

 Napirend - tervezet

 

 1) Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 139/24/S/2015-ös sz. határozat-tervezet

 Előterjeszti: VENCZEL Attila, Jegyző

Bővebben...

Szentegyháza város helyi tanácsának 2014. december 22.-re összehívott rendkívüli ülése

  Napirend - tervezet

 

1) A 2015-ös évre vonatkozó helyi adók és illetékek megállapításáról és elfogadásáról szóló 3346/186/S/2014-es sz. határozat-tervezet.

                                                            Kezdeményező: RUS Sándor, Polgármester

Bővebben...

Szentegyháza város helyi tanácsának 2014. december 12.-re összehívott rendkívüli ülése

 Napirend - tervezet

 

1) A 2014. évre elfogadott költségvetés kiigazításáról szóló 3346/172/S/2014-es sz. határozat-tervezet.

                                                            Kezdeményező: RUS Sándor, Polgármester

 VENCZEL Attila, Jegyző

Szentegyháza város helyi tanácsának 2014. december 5.-re összehívott rendkívüli ülése

Napirend - tervezet

 

1) A 2014. költségvetési év III. negyedévére vonatkozó költségvetési zárszámadás elfogadásáról szóló 3346/111/S/2014-es sz. határozat-tervezet.

                                                                        Kezdeményező: RUS Sándor, Polgármester

Bővebben...

Szentegyháza város helyi tanácsának 2014. november 27.-re összehívott rendes havi ülése

Napirend - tervezet

 

 1) Szentegyháza város Helyi Tanácsának 2014. szeptember 22. rendkívüli ülése során szerkesztett jegyzőkönyv elfogadása.

                                                                        Bemutatja: VENCZEL Attila, Jegyző

Bővebben...

Véletlenszerű Kép

site_011.jpg