PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din data de JOI, 25.02.2021, ORA 16,00

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2020,  28.12.2020, 28.01.2021

Iniţiator: Secretar general al Orașului Vlăhița,
ÜLKEI Jolán Erika


1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PH - 1

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020

PH - 2

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021

PH - 3

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

PH - 4

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița

PH - 5

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

PH - 6

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

7. Proiect de hotărâre referitor la organizarea evenimentului 15 martie -Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa

PH - 7

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea prin îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2020

PH - 8

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

9. Altele

 


Secretar general

Ülkei Jolán Erika

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg