PROIECTUL ORDINII DE ZI

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din data de JOI, 15.04.2021, ORA 16:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul  2020.

PH - 1

Spre avizare Comisiilor de specialitate:

1) Comisia de specialitate juridică, de disciplină şi protecţia drepturilor omului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa;
2) Comisia de specialitate pentru activităţi economice, buget-finanţe al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa; 1
3) Comisia de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport, relaţii internaţionale al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa:
4) Comisia de specialitate pentru activităţi socio-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa:
5) Comisia de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa:

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița
LŐRINCZ Csaba

anexe-investitii-ect.

Secretar general, ÜLKEI Jolán Erika

 

Véletlenszerű Kép

site_013.jpg