TAXE ŞI IMPOZITE 2021

 Taxele şi impozitele locale pentru anul 2021 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 102/2020 sunt următoarele:

a.) impozitul/taxa pe clădiri
b.) impozitul/taxa pe teren
c.) impozitul pe mijloace de tarnsport
d.) taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
e.) taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
f.) impozitul pe spectacole
g.) impozitul pentru alimentaţie publică
h.) taxele speciale
i.) alte taxe locale, valoarea certificatului fiscal este de 5 lei / certificat
j.) taxe judiciare de timbru

Termene de plată:
- pentru semestrul I este : 31 martie
- pentru semestrul II este: 30 septembrie

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se percep majorări de întârziere de 1% pe fiecare lună sau fracţiune de lună

SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI 2021

  • pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei datorate pentru întregul an de către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie pentru persoane fizice 10%, iar pentru persoane juridice 5%
  • persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
  • veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război
  • eroii-martiri şi luptători a revoluţiei din decembrie 1989
  • alte categorii conform legii

 

Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii

 

Zona în cadrul localităţii

Vlăhiţa, Baile Homorod, Minele Lueta

Anul

2020

lei/ha

2021

lei/ha

A

7.530

7.530

B

5.117

5.117

C

2.431

2.431

D

1.415

1.415

 

Vlăhiţa este oraş de rangul III, împărțit în patru zone (A, B, C și D) Minele lueta și Baile Homorod ca așezări componente sunt, de asemenea, în categoria III, zonele D și C.

 

Impozitul pe terenurile aplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Categoria de folosinţă

lei/ha

lei/ha

lei/ha

lei/ha

1.

Teren arabil

99

75

69

54

2.

Păşune

75

69

54

48

3.

Fâneaţă

75

69

54

48

4.

Vie

168

129

99

69

5.

Livadă

192

174

129

99

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

99

75

69

54

 

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA A (LEI/HA)

ZONA B (LEI/HA)

ZONA C (LEI/HA)

ZONA D (LEI/HA)

1.

Teren de construcţii

71

68

65

62

2.

Arabil

120

114

109

104

3.

Păşune

64

62

59

56

4.

Fâneaţă

64

62

59

56

5.

Vie

133

128

122

116

6.

Livada

174

128

122

116

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

35

33

32

30

8.

Teren cu amenajări piscicole

16

11

11

10

9.

Teren cu piscicultură

76

73

69

66

 

Impozit pe mijloace de transport

 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

- lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

 

I. Vehicule înmatriculate

Motociclete,         tricicliuri,        cvadricicluri         şi    autoturisme         cu    capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 , inclusiv

9

Motociclete, tricicliuri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de  peste 1600 cm3

10

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

23

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

91

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

183

Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

367

Autobuze, autocare, microbuze

30

Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizatã de până la 12 tone inclusiv.

38

Tractoare înmatriculate

23

Vehicule fără capacitatea cilindrică evidenţiată

63 lei/an

 

 

Documente de descărcat:

Taxe şi impozite - 2021

Taxe şi impozite - Anexe

 

 

Véletlenszerű Kép

site_005.jpg