Începând cu data de 20 iunie se pot depune cererile prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia. Sprijinul material este sub formă de tichet social pe suport electronic și are valoare nominală de 250 lei. Sprijinul se acordă o dată la două luni și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la alimentare.

            Conform Ordonanței categoriile de familii care pot solicita acest drept de la primăria de domiciliu sunt familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

 

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere

- acte de identitate, acte de naștere (copii sub 14 ani) certificat de căsătorie, în cazul familiilor monoparentale hotărâre judecătorească privind divorțul

- adeverințe de venit (venituri realizate în luna anterioară depunerii cererii)

- alte acte

 

            Dosarul complet se depune de luni până vineri între orele 8:00-13:00 la sediul Primăriei orașului Vlăhița, Compartimentul de asistență socială (camera 13 parter).

Véletlenszerű Kép

site_013.jpg