Unitatea administrativ-teritorială  al orașului VLĂHIȚA, din județul Harghita, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 31, 36, 37, 45, 54, 79, 136, 145, începând cu data de 07.06.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cererile de rectificare formulate în legătura cu  documentația afișată pot fi depuse la sediul Primăriei  Orașului Vlăhița în zilele lucrătoare, pe perioada afișării și pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest scop.: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

 

PRIMAR,

Lőrincz Csaba

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg