În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 11 iunie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri,


1. Hotărârea privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii gimnaziale „Mártonffi János" din Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie şi aprilie 2015.

- Aprobat.

2. Hotărârea privind aprobarea transformării funcţiei publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul juridic, administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

- Aprobat.

3. Hotărârea privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică „Amenajare circulaţie pietonală la intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita"

- Aprobat.

Conţinutul hotărârilor aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

 În cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 29 aprilie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri,


1. Hotărârea privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la proiectul „Branşamente, racorduri şi extindere reţea de canalizare în aria de operare S.c. Harviz S.A.", precum şi a Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării acestui proiect.
- Aprobat.

Citește mai departe...

În cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 29 aprilie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri:


1. Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
- Aprobat.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 22.12.2014, 29.01.2015, 16.02.2015, 03.03.2015
- Aprobat.

3. Hotărârea privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii generale „Mártonffi János" din Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2014, lunile ianuarie şi februarie 2015.
- Aprobat.

4. Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2014.
- Aprobat.

5. Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I al anului 2015
- Aprobat.

6. Htărârea privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi cordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local.
- Aprobat.

7. Hotărârea pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Furnizare rumeguş la centrala termică pe bază de rumeguş – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita"
- Aprobat.

8. Hotărârea pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Achiziţie Autospecială de Intervenţie" – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita
- Aprobat.

Conţinutul hotărârilor aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

Greva generala cu întreruperea activităţii timp de o zi.

REVENDICĂRI:

1. Reglementarea şi liberalizarea acordării începând cu anul 2015 a tichetelor de masă sau a normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală, în limita bugetelor locale aprobate prin hotărâri de consiliu, în măsura în care aceste instituţii realizează şi sunt finanţate parţial şi din venituri proprii.

2. Creşteri salariale şi pentru salariaţii din administraţia publică locală din România sau aplicarea, începând cu anul 2015, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

FNSA cere scuze tuturor cetăţenilor pe care-i deservesc salariaţii din administraţia publică locală prentru acţiunea extremă la care a fost obligată să recurgă din cauza nepăsării Guvernului României faţă de situaţia salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în primării şi consilii judeţene.

- anexă -

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 12 martie 2015 au fost discutate următoarea hotărâre,

1. Hotărârea pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9/2015 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018.
- Aprobat.

Conţinutul hotărârea aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

Până la data de 31 martie se acordă o bonificatie de 10% pentru plata cu anticipaţie, pe întregul an, a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport pentru persoanele fizice, respectiv 5% pentru persoanele juridice.

Taxele şi impozitele locale se pot plăti la caseria Primăriei Oraşului Vlăhiţa în regim de program normal, zilnic între orele 8-13, şi joi cu un program prelungit între orele 13.30-16.30.

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 3 martie 2015 au fost discutate următoarea hotărâre,

1. Hotărârea privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinete medicale.

- Aprobat.

Conţinutul hotărârea aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

În cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 16 februarie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri,

 

1. Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014.

- Aprobat.

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_008.jpg