Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, organizează licitație publică deschisă, în vederea închirierii unui spațiu, aparținând domeniului public al orașului Vlăhița:

  1. spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 16.04.2021 ora 12,00, la sediul Consiliului Local al Orașului Vlăhița din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  23.04.2021, ora 12,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224, Compartimentul de informare și relații cu publicul, începând cu ziua de 15.03.2021, între orele 8-14. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.04.2021.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon.

 

Vlăhița, la 11. 03. 2021

Primar al Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

ORAȘUL VLĂHIȚA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare- nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extinderea rețelei de distribuție de gaze naturale și branșamente în localitatea Băile Homorod din UAT Vlăhița, județul Harghita, propus a fi realizat în UAT Vlăhița, Băile Homorod, județul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita.

ORAȘUL VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul „Extinderea rețelei de distribuție de gaze naturale și branșamente în localitatea Băile Homorod din UAT Vlăhița, județul Harghita” ce urmează a fi realizat în UAT Vlăhița, Băile Homorod, judeţul Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.

(Fax: 0266-310041; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)

Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, organizează licitații publice deschise, în vederea închirierii următoarelor obiective: 7 bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița:

  1. spaţiu de 48,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, cu destinația de activități comerciale.
  2. spaţiu de 33,29 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 16, cu destinația de activități comerciale.
  3. spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale.
  4. spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Turnatorilor, cu destinația de activități comerciale.
  5. spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița.
  6. spaţiu de 265,77 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 15, cu destinația de activități socio-culturale din orașul Vlăhița.
  7. spaţiu de 25,80 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 18.02.2021 ora 10,00, la sediul Consiliului Local al Orașului Vlăhița din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  25.02.2021, ora 10,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224, Compartimentul de informare și relații cu publicul, începând cu ziua de 18.01.2021, între orele 8-14. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2021.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon.

 

            Vlăhița, la 07. 01. 2021

Primar al Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

Véletlenszerű Kép

site_007.jpg