Potrivit comunicării societății de distribuție al apei potabile Harviz SA vă informăm că în urma precipitațiilor abundente s-a ridicat turbiditatea apei la Homorod Băi, ca urmare calitatea apei potabile din reţea nu corespunde cerințelor prescrise de lege, din această cauza apa din robinet nu este potabilă, În timp ce vremea ploioasă persistă nu se recomandă folosirea directă al apei din rețea.

Primăria Orașului Vlăhița anunță amânarea concursului de recrutare organizat la data de 24.06.2020, pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

2 post – Muncitor calificat I - post vacant contractual fără vechime, pe perioadă nedeterminată.

            Informații suplimentare se pot obține la telefonul/fax nr. 0266/246635, adresa de mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la compartimentul de resurse umane, persoana de contact Márton Ferenc, inspector resurse umane.

           

 

Viceprimarul Orașului Vlăhița,

Sándor Lajos

cu atribuții de Primar

A Hargita Megyei Katonai Központ értesítése szerint a hadügyminisztérium 196 állás betöltésére hirdet versenyvizsgát a székelyudvarhelyi, a csíkszeredai és a gyimesfelsőloki alakulatoknál. Ezek között van hivatásos katonai állás, de más rangok és munkakörök is megpályázhatók. (Többek között sofőröket is alkalmaznak.)

 

 • Jelentkezni, vagy bővebb információt kérni az alábbi telefonszámokon és online lehet.
 • 0266-371520 és 0266-311630 (Hétfőtől péntekig 8-16 óra között)
 • Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • Facebook: Centrul Militar Județean Harghita

    ORAȘUL VLĂHIȚA  cu sediul în Vlăhița, strada Turnătorilor, nr.20, jud. Harghita, titular al proiectului “DEZVOLTAREA ZONEI DE AGREMENT LA BĂILE HOMOROD, ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protectia Mediului Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), din data de 17.03.2020, pentru proiectul propus a fi amplasat în orașul Vlăhița, localitatea Băile Homorod, nr.23, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, organizează licitații publice deschise, în vederea închirierii următoarelor obiective:

 1. spaţiu de 48,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, cu destinația de activități comerciale.
 2. spaţiu de 33,29 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 16, cu destinația de activități comerciale.
 3. spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale.
 4. spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Turnatorilor, cu destinația de activități comerciale.
 5. spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița.
 6. spaţiu de 265,77 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 15, cu destinația de activități socio-culturale din orașul Vlăhița.
 7. spaţiu de 25,80 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 31.03.2020 ora 11,00, la sediul Consiliului Local al Orașului Vlăhița din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  21.04.2020, ora 11,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224, Compartimentul de informare și relații cu publicul, începând cu ziua de 02.03.2020, între orele 8-14. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2020.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon.

Véletlenszerű Kép

site_013.jpg