Pályázati felhívás!

Szentegyháza Város az érdekeltek tudomására hozza, hogy az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350 -es törvény értelmében pályázatokat lehet leadni.

1. A támogatások lebonyolítása a 350/2005 -ös Törvény 6. Cikkelyének alapján történik. A támogatott tevékenységek: sport-, kulturális-, szociális és gazdasági ágazatokra vannak csoportosítva.


2. Támogató intézmény: Szentegyháza Helyi Tanácsa, Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.


3. Támogatási alap: helyi költségvetés


4. Pályázhatnak: Szentegyháza területén sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.


5. Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló  350 / 2005 - ös törvény.


6. Támogatott tevékenységek: Sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységeket, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez, valamint az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályálzatokhoz, abban az esetben ha a pályázat tárgya nem profittermelő tevékenység. Az igénylők önrésze a törvény értelmében 10%.


7. A 2020-as évre előirányzott keretösszeg: 80.000 lej, amelyből

• Sporttevékenységeket támogató program: ........32.000 lej

• Kulturális tevékenységeket támogató program: 33.000 lej

• Szociális tevékenységeket támogató program:.... 5.000 lej

• Gazdasági tevékenységeket támogató program: 10.000 lej


8. A vissza nem térítendő támogatás a mellékelt szabályzatban leírtak értelmében, elektronikusan kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely a http://www.primariavlahita.ro oldalon megtalálható illetve Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet beszerezni: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.


9. A projektek lefutási ideje: május-december időszakban


10. A pályázati kérelmek leadásának határideje: 2020. augusztus 24, 13 óráig.


11. A pályázati kérelmek leadásának helye: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal Titkársága: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye.


12. A pályázati kérelmekhez csatolandó a Szabályzat 23. pontja szerint meghatározott dokumentumok


13. A pályázati kérelmeket a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, és lepecsételve, zárt borítékban kell leadni.


14. A borítékok kibontásának helye és ideje: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal, 2020. augusztus 24, 13 óra.


15. A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. augusztus 25-31.


16. További információk: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.


17. Ez a hirdetés román nyelven is megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 144/2020.08.06. számában.

 

További információk telefonon kérhetők a 0266246634-es telefonszámon.

Pályázati űrlap, szabályzat, mellékletek

 

Véletlenszerű Kép

site_005.jpg