Szentegyháza város helyi tanácsának 2018 április 26.-ra összehívott rendes ülése

 Napirend

(Tervezet)

 

1. Szentegyháza város helyi tanácsának 2018 március 26.-i ülésén szerkesztett jegyzőkönyv elfogadásáról

Előterjeszti:
VENCZEL Attila, jegyző

Bővebben...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 29 martie 2018 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 154 din 23 martie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 

Ordinea de zi - proiect

   

1)  Aprobarea proceselor-verbale întocmite cu ocazia şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din datele de 28 noiembrie 2017, 20 decembrie 2017, 31 ianuarie 2018, 15 februarie 2018 şi 28 februarie 2018.

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

 

2)  Proiect de hotărâre nr. 220/92/S/23.03.2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru anul 2018.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

3)  Proiect de hotărâre nr. 220/95/S/23.03.2018 privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2018

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

4)  Proiect de hotărâre nr. 220/98/S/23.03.2018 pentru aprobarea asocierii Oraşului Vlăhiţa cu Judeţul Harghita în vederea realizării în comun a unui sistem de supraveghere video pe Drumul judeţean DJ 132

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

5) Proiect de hotărâre nr. 220/101/S/23.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

6) Altele

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 28 februarie 2018 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 108 din 23 februarie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 

Ordinea de zi - proiect

 

 1) Proiectul de hotărâre nr. 220/66/S/23.02.2018 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere pe anul 2018, construite în Oraşul Vlăhiţa.

Iniţiator:

Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

Bővebben...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 15 februarie 2018 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 105 din 9 februarie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 

Ordinea de zi - proiect

 

  • Proiect de hotărâre nr. 220/38/S/09.02.2018 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

  • Proiect de hotărâre nr. 220/41/S/09.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 - 2021

 Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

  • Altele

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 26 mai 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 317 din 20 mai 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 198/168/S/19.05.2016 pentru actualizarea principalelor indicatori tehnico-economici ai proiectului CL9 – Proiectare şi execuţie de branşamente şi racorduri în aria de operare S.c. Harviz S.A.", aprobate, conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21/2015 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la proiectul „Branşamente, racorduri şi extindere reţea de canalizare în aria de operare S.c. Harviz S.A.", precum şi a Studiului de fezabilitate, principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării acestui proiect

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

Bővebben...

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 3 mai 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 237 din 29 aprilie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

 

1. Proiect de hotărâre nr. 198/155/S/29.04.2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1/2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 198/158/S/29.04.2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa aprobat pentru anul 2016.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

3. Altele

Primarul Oraşului Vlăhiţa,               Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                                  VENCZEL Attila

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 28 aprilie 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 234 din 22 aprilie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

 

1. Proiect de hotărâre nr. 198/147/S/22.04.2016 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15/2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

Bővebben...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 31 martie 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 159 din 25 martie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

 

1. Proiect de hotărâre nr. 198/80/S/16.03.2016 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al localităţii componente Băile Homorod până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

Bővebben...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 29 februarie 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 103 din 25 februarie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 198/43/S/25.02.2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1/2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

Bővebben...

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 1 februarie 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 29 ianuarie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 198/9/S/29.01.2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015.

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 198/12/S/29.01.2016 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 - 2019

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

3. Altele

 

Primarul Oraşului Vlăhiţa,              Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                                 VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg